“We kijken tijdens onze controles niet alleen wat een land wil, maar ook wat de klant wil”

William Hoekman, Q-A Services: “Exporteurs willen naar een steeds hoger kwaliteitsniveau om klachten en claims nog meer in te dammen”

Tholen – Je dromen najagen is aan Arno Kosten wel toevertrouwd. De oud-eigenaar van Q-A Services is met zijn vrouw en twee jongste zonen afgelopen jaar vanuit Zeeland naar Zweden geëmigreerd, waar hij enkele vakantie-appartementen verhuurt en ze outdoor-activiteiten aanbieden. Hij heeft Q-A Services, dat kwaliteitscontrole en bewaaradvies verzorgt, in vertrouwde handen achtergelaten, want dat is nu in handen van zijn dochter en schoonzoon William Hoekman.

“We gaan gewoon op de zelfde voet verder en gaandeweg breiden de activiteiten nog wat verder uit”, vertelt William. “Ons specialisme zit ‘m echt in de uien. We gaan voor de exporteur op pad naar de verpakkers om de controle te doen waarvan we een rapport opmaken, zodat de klant inzage heeft in alle kwaliteitsaspecten van de partij. We proberen met zo’n rapportage de exporteur echt meerwaarde te bieden. Natuurlijk heb je te maken met de specificaties die de KCB stelt, maar wij proberen in controles niet alleen mee te nemen wat een land wil, maar ook wat de klant wil. Elk segment heeft toch weer zijn eigen kwaliteitseisen. Ook aan de importkant zien we dat de kwaliteitseisen en daarmee de controles intensiveren. Op dit moment staat het import uienseizoen weer voor de deur, hetgeen goed aansluit op het exportseizoen.”

“Het werk neemt alleen maar toe. Je ziet de laatste jaren dat exporteurs zich echt inspannen om een nog beter product te versturen en zo klachten en claims proberen te voorkomen. Een paar jaar geleden gebeurde het keuren veelal nog steekproefsgewijs, dat verschuift steeds meer naar het keuren van alle partijen. Wanneer klanten tevreden zijn over je werk, groeit het werk automatisch. Daarom moeten we het personeelsbestand de komende tijd verder uitbreiden. Nu hebben we vaak drie zzp’ers rondrijden, maar uiteindelijk wil ik ook mensen in vaste dienst aannemen.”

“Onze piek in de uien zit echt vanaf de start van het seizoen. Vanaf het nieuwe jaar wordt dit wel iets minder, al gaan we vanaf begin april ook weer de importuien keuren”, vertelt William. “Over het algemeen is de kwaliteit van de uien dit jaar goed. Aan het begin van het jaar speelde bacterierot op, maar dat was vooral in de plantuien. Verder is er weinig ziektedruk, alleen zijn er meer uien met watervellen dan afgelopen jaren.”

“Naast uien keuren we ook aardappelen, zoete aardappelen, knoflook en peen en hebben we een achtergrond in het keuren van bananen in de haven van Vlissingen. Maar mensen kennen ons echt vanuit de uienmarkt, daarin hebben we een unieke positie opgebouwd. Er zijn meer keurbedrijven op de AGF-markt, maar op de uienmarkt hebben we nauwelijks concurrentie. We werken op het gebied van uien juist samen met andere keurbedrijven door de uien voor hen te keuren!”

 

Bekijk dit artikel op AGF.nl

William Hoekman

EIGENAAR Q-A SERVICES

”De kwaliteit van het product staat altijd bovenaan! Ook het contact met de klanten en de verpakkers vind ik erg belangrijk.”